News

10 มิถุนายน 2563

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สนับสนุนถุงกระดาษในโครงการ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด” ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับนำไปใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สนับสนุนถุงกระดาษในโครงการ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด” ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับนำไปใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำโดย คุณเอกราช นิโรจน์ Marketing Director บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด มอบถุงกระดาษในโครงการ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด” จำนวน 900 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับนำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยตรง รวมทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการรับยากลับบ้านอีกด้วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน