บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่เพิ่มความง่ายให้ทุกการใช้ชีวิต ช่วยให้สินค้าของลูกค้าขายได้ดีขึ้น และผู้ใช้งานก็ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

FybroZeal™

FybroZeal™

OptiBreath™

OptiBreath™

EzySteam™

EzySteam™

EzyPeel

PopTech

ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษทำจากเยื่อธรรมชาติ แข็งแรง ทนทาน และให้คุณภาพงานพิมพ์สูง ปิดผนึกความร้อนโดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์ 'OptiBreathTM' เป็นนวัตกรรมสำหรับยืดอายุผลไม้และผักสด โดยการควบคุมการแลกเปลี่ยนของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนได้ออกไซด์ระหว่างภายในถุง 'OptiBreathTM' และก๊าซภายนอก ทำให้ควบคุมอัตราการหายใจของผลไม้และผักสดได้เหมาะสม ส่งผลให้ผลไม้และผักสดรักษาความสดและรสชาติอร่อยได้นานขึ้น

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่เหมาะกับอาหารที่ต้องทำให้ร้อนหรืออุ่นให้ร้อนในเตาไมโครเวฟได้ โดยไม่ต้องตัดเปิดบรรจุภัณฑ์ ประโยชน์ คือ ถูกสุขอนามัยเพราะป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการอุ่นอาหาร และป้องกันไม่ให้อาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์หกออกมาในระหว่างกระบวนการอุ่นอาหาร

ฟิล์มสำหรับทำฝาปิดบรรจุภัณฑ์ พร้อมคุณสมบัติที่ลอกออกได้ง่ายดาย โดยไม่มีเศษพลาสติกเหลือติดขอบ เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

กระดาษลูกฟูกลอนเล็ก น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ลดการใช้ทรัพยากร พื้นผิวมีความเรียบเนียน รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง

Digital Watermark “เทคนิคการฝังรหัสข้อมูลดิจิทัลบนภาพพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า โดยลูกค้า ผู้ผลิต หรือผู้ขายสามารถอ่านข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์ เช่น Smartphone ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Digital Platform ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การพิสูจน์อัตลักษณ์สินค้าเพื่อการป้องกันการปลอมแปลง การติดตามสถานะสินค้า หรือใช้ทดแทน Barcode และ QR Code ในการชำระเงินที่จุดจำหน่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า”

Digital Watermark “เทคนิคการฝังรหัสข้อมูลดิจิทัลบนภาพพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า โดยลูกค้า ผู้ผลิต หรือผู้ขายสามารถอ่านข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์ เช่น Smartphone ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Digital Platform ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การพิสูจน์อัตลักษณ์สินค้าเพื่อการป้องกันการปลอมแปลง การติดตามสถานะสินค้า หรือใช้ทดแทน Barcode และ QR Code ในการชำระเงินที่จุดจำหน่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า”

ด้วยนวัตกรรม “G Technology” หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่คิดค้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทำให้บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก Green Carton ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร โดยยังคงความสามารถในการรับน้ำหนักเรียงซ้อนและปกป้องสินค้าได้ดีขึ้น 4-25% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง SCG Eco Value และ ISO 14021 แสดงถึงการเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง