เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Solution

SCGP ออกแบบสินค้าและบริการ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การออกแบบการผลิต การใช้งาน และนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

Read More

SCGP รับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีการสั่งจำนวนน้อย (Small Lot) และผลิตตามคำขอ (On-Demand) เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย

ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิทัล สามารถพิมพ์บนแผ่นกระดาษลูกฟูกและวัสดุต่าง ๆที่มีความหลากหลาย ให้

Read More

SCGP ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน

Read More

SCGP นำเทคโนโลยีด้านการออกแบบการพิมพ์และการผลิตมาใช้ควบคู่กันเพื่อเพิ่มความสามารถของบรรจุภัณฑ์

ทั้งยืดอายุสินค้าที่อยู่ภายใน ป้องกันการถูกปลอมแปลงการติดตามสถานะของสินค้ารวมถึงการส่งเสริมการขายผ่านบรรจุภัณฑ์

Read More

SCGP ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร (End-to-End E-commerce services)

ให้แก่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ เช่น บริษัทอีคอมเมิร์ซ บริษัทรับส่งพัสดุธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ขายสินค้าผ

Read More

SCGP มีบริการที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า

ทั้งออกแบบและผลิตวัสดุส่งเสริมการขาย บูธนิทรรศการที่ทำจากกระดาษตลอดจนมีบริการจัดการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

Read More

Business Spotlight

News